Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Zestawienie Środków Trwałych

W skład majątku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Kielcach wchodzą grunty, budynki oraz środki trwałe:

Grunty

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Kielcach posiada w trwałym zarządzie
(zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Kielce) nieruchomość zabudowaną położoną w
Kielcach przy ul. Ściegiennego 203. Jest ona własnością Skarbu Państwa
oznaczoną w ewidencji gruntów Miasta Kielce obr. 030 jako działka nr 269/2 o
powierzchni 0,7746 ha. 

Budynki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach dysponuje
zlokalizowanymi na działce nr 269/2 budynkami:

 • Administracyjno- mieszkaniowym;
   
 • Magazynowo-garażowym. 

Środki trwałe:

 

Nazwa

Wartość w pln

 1. Środki trwałe -Powiatowy Inspektorat Weterynarii w tym:

2 408 014,10

 1. Budynki i lokale

1 346 980,40

 1. Budowle

43 652,40

 1. Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie

107 654,89

 1. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

52 000,00

 1. Urządzenia techniczne

18 994,72

 1. Środki transportu

588 204,84

 1. Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie

250 526,85

 1. Pozostałe środki trwałe w używaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

103 669,55

 1. Wartości niematerialne i prawne

33275,99