Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert PIW-AD.240.1.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty - Doprowadzenie wody oraz wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej

Zawiadomienie o wyborze oferty - "Adaptacja pomieszczeń na kotłownię"