Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Zapytanie ofertowe o wycenę dostawy fabrycznie nowego samochodu służbowego typu SUV PIW-AD.240.1.2016

Doprowadzenie wody oraz wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej. PIW-AD. 21.1.2014

Adaptacja pomieszczeń na kotłownie PIW.AD.26.1.2013