Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651), z dniem 1 maja 2008 roku uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

 Funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest dostępna tylko dla użytkowników zarejestrowanych w systemie ePUAP (elektroniczna Platworma Usług Administracji Publicznej).