Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)