Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Jej zadania zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 744 z tekst jednolity) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego .... :: więcej

UWAGA!

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W KIELCACH

Od dnia 25.05.2020 r. przywróciliśmy możliwość osobistego załatwiania spraw w naszym urzędzie przy zachowaniu szczególnych warunków sanitarnych.

Aby wejść do budynku należy skorzystać z dzwonka umieszczonego przy drzwiach.

Interesanci muszą mieć założoną maseczkę zasłaniająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce środkiem odkażającym.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może przekraczać jednej osoby.  Aby uniknąć oczekiwania prosimy w miarę możliwości o uprzedni kontakt telefoniczny (numery telefonów pracowników dostępne na stronie PIW Kielce).

Z uwagi na wciąż istniejące zagrożenie zachęcamy Państwa do załatwiania spraw droga telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej. Wnioski i podania można również pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej obok wejścia.