Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Jej zadania zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 744 z tekst jednolity) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego .... :: więcej

UWAGA ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje,  że  w miejscowości Kostomłoty Pierwsze stwierdzono ASF u świń. Jest to czwarte  po Lubani, Drugni Rządowej i Łosieniu)  ogniska ASF na terenie powiatu kieleckiego.

Rozporządzeniem nr 3.2021 z dnia 18.12.2021 r. wprowadzono obszar zapowietrzony w miejscowościach: Kostomłoty Pierwsze i Drugie oraz Miedziana Góra. Obszar zagrożony  objął gminy: Miedziana Góra, Zagnańsk, Kielce, część gminy Masłów, Piekoszów, Strawczyn i Mniów.

UWAGA! OGNISKO ASF!

Informujemy, że dnia 27.10.2021 r.  w miejscowości Lubania potwierdzono ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwie utrzymującym świnie.

Na obszarze dziesięciu kilometrów od ogniska rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.10.2021 r. wprowadzono obszary:

- zapowietrzony (w promieniu 3 km) obejmujący miejscowości: Lubania, Lipy, Łagiewniki, Suchowola, Zrecze Małe i Zrecze Duże).

- zagrożony (w promieniu 7 km poza obszarem zapowietrzonym) obejmujący pozostałe miejscowości w gminie Chmielnik (z wyjątkiem Chomentówka) oraz na terenie gminy Pierzchnica miejscowości: Brody, Drugnia, Drugnia Rządowa, Górki, Gumienice, Kalina Górecka, Maleszowa, Osiny, Pierzchnianka, Pierzchnica, Podlesie, Podstoła, Straszniów, Strojnów, Wierzbie.

Na obszarze zapowietrzonym wprowadzono ograniczenia mające na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa, w tym zakaz przemieszczania świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach.

Wszystkich hodowców trzody prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, wyłożenie mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym, przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz niezwłoczne zgłaszanie do PIW Kielce zachorowań i upadków świń.

UWAGA!

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W KIELCACH

Od dnia 25.05.2020 r. przywróciliśmy możliwość osobistego załatwiania spraw w naszym urzędzie przy zachowaniu szczególnych warunków sanitarnych.

Aby wejść do budynku należy skorzystać z dzwonka umieszczonego przy drzwiach.

Interesanci muszą mieć założoną maseczkę zasłaniająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce środkiem odkażającym.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może przekraczać jednej osoby.  Aby uniknąć oczekiwania prosimy w miarę możliwości o uprzedni kontakt telefoniczny (numery telefonów pracowników dostępne na stronie PIW Kielce).

Z uwagi na wciąż istniejące zagrożenie zachęcamy Państwa do załatwiania spraw droga telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej. Wnioski i podania można również pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej obok wejścia.